Електронни справки

Актуални новини

Обяви за работа

 
     

Допуснати кандитати до интервю по обявения конкурс за длъжността „Правен експерт” в дирекция „Специализирана администрация“

Feb 08 2017

Въз основа на резултатите от  проведения писмен изпит на 08.02.2017 г. в конкурса за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционния съд на Република България, комисията допуска до интервю кандидата Виктория Викторова Мингова,  което ще се проведе на 08.02.2017 г. в 14.00 часа в сградата на Министерски съвет, гр. София, ул. Дондуков № 1, ет. 5, в  залата за закрити заседания на Конституционния съд.