Справки
Търси
Резултати

Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 19.4.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Филип Димитров

от: 17.4.2018 г.

Описание: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в частта „което е индивидуален административен акт“ (обн. – ДВ, бр. 107/2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).Съдия: Анастас Анастасов

от: 29.3.2018 г.

Описание: Определение за приемане на доказателства.Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев по конституционно дело № 10/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги Ангелов по конституционно дело № 11/2017 г.Съдия: Борис Велчев

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.3.2018 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан Илиев.Съдия: Кети Маркова

от: 27.3.2018 г.


Съдия: Таня Райковска

от: 27.3.2018 г.

Описание:Съдия: Анастас Анастасов

от: 20.3.2018 г.


Съдия: Георги Ангелов

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.


Съдии: Анастас Анастасов, Кети Маркова

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Борис Велчев

от: 23.1.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 23.1.2018 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки