Справки
Търси
Резултати

Съдия: Георги Ангелов

от: 6.7.2017 г.

Описание: Конституцията урежда изрично само социалния (обществения) модел на осигуряване, основан на принципите на всеобщност, задължителност и солидарност. Субективното право на обществено осигуряване е алеаторно и от вида на социалните права. Либералният (частният) модел на осигуряване не е нито изключен, нито изрично уреден от Конституцията. Той е допустим като част от установената в чл. 19, ал. 1 от нея свобода на стопанската дейност. Субективното право на частно осигуряване е комутативно облигационно право и е подчинено на правилата на конкуренцията. Правото на разпореждане с него произтича от характера му на парично оценимо имуществено право по чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията. Законодателят има дискреция за едно или друго конкретно законово разрешение съобразно осигурителната си политика, стига то да не е в несъответствие с принципи и изисквания на Основния закон.Съдия: Анастас Анастасов

от: 6.7.2017 г.

Описание: Решение № 10 от 6 юли 2017 г. по к.д. №10/2016 г.Съдия: Румен Ненков

от: 27.6.2017 г.

Описание: Решение № 7 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 2/2017 г.Съдия: Стефка Стоева

от: 27.6.2017 г.

Описание: Решение № 8 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 1/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 27.6.2017 г.

Описание: Oпределение за допустимост по конституционно дело № 4/2017 г.Съдия: Кети Маркова

от: 27.6.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по конституционно дело № 3/2017 г.Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.6.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан ИлиевСъдия: Таня Райковска

от: 6.6.2017 г.

Описание: Решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к.д. № 15/ 2016 г.Съдия: Кети Маркова

от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети Марковаот: Кети Маркова
от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети МарковаСъдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 11.5.2017 г.

Описание: Решение № 5 от 11 май 2017 г. по конституционно дело № 12/ 2016 г.Съдия: Румен Ненков

от: 25.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимостСъдия: Румен Ненков

от: 25.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимостСъдия: Стефка Стоева

от: 6.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по к.д. № 1/ 2017 г.Съдия: Гроздан Илиев

от: 6.4.2017 г.

Описание: Особено мнение към Определение за допустимост от 06.04.2017 г. по к. д. № 1/ 2017 г.Съдия: Борис Велчев

от: 16.3.2017 г.

Описание: Решение № 4 от 16.03.2017 г. по к.д. № 16/ 2016 г.от: Георги Ангелов
от: 16.3.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги АнгеловСъдия: Гроздан Илиев

от: 23.2.2017 г.

Описание: Решение № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11/2016 г. , с което Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право, противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57, поради което я обявява за противоконституционна.Съдия: Константин Пенчев

от: 7.2.2017 г.

Описание:
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки