Справки
Търси
Резултати

Съдия: Георги Ангелов

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 13.3.2018 г.


Съдия: Константин Пенчев

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.


Съдии: Анастас Анастасов, Кети Маркова

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 30.1.2018 г.


Съдия: Борис Велчев

от: 23.1.2018 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 23.1.2018 г.


Съдия: Цанка Цанкова

от: 23.1.2018 г.


Съдия: Цанка Цанкова

от: 23.1.2018 г.

Описание: Определение за присъединяване към конституционно дело № 10/2017 г. на частта относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК (ДВ, бр.101/19.12.2017 г.), за съвместно разглеждане и решаване.Съдия: Константин Пенчев

от: 16.1.2018 г.

Описание: Определение за приемане на новопостъпили доказателства.Съдия: Стефка Стоева

от: 16.1.2018 г.

Описание: Определение по допустимост.Съдия: Таня Райковска

от: 16.1.2018 г.

Описание: Oпределение по допустимост.Съдия: Кети Маркова

от: 16.1.2018 г.

Описание: Решение № 1 от 16.01.2018 г. по к.д. № 3/2017 г.Съдия: Гроздан Илиев

от: 12.12.2017 г.

Описание: Определение № 3 от 12.12.2017 г. по к.д. № 6/2017 г., с което се отклонява искането и се прекратява производството по к.д. № 6/2017 г.Съдия: Константин Пенчев

от: 12.12.2017 г.

Описание: Определение по допустимост от 12 декември 2017 г.Съдия: Филип Димитров

от: 12.12.2017 г.

Описание: Определение по допустимост от 12 декември 2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 12.12.2017 г.

Описание: Становище към определението за допустимост.Съдия: Анастас Анастасов

от: 31.10.2017 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки