Всички обяви за работа
Резултати


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за четири щатни бройки „правен експерт“ в Дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционен съд на Република България
виж още


Конституционния съд на Република България Обявява подбор по документи за избор на „Административен секретар“
виж още


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за три щатни бройки за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“
виж още


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за една щатна бройка за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“
виж още


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за две щатни бройки „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“
виж още


Конституционният съд на Република България, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1 от 15.01.2018 г. на председателя на Конституционния съд, обявява конкурс за две щатни бройки за длъжността: „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“ към Конституционния съд на Република България
виж още


Конституционния съд обявява подбор по документи за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“
виж още


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“
виж още


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Правен експерт" в дирекция „Специализирана администрация“
виж още


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността “Експерт по европейско и международно право” в дирекция „Специализирана администрация“
виж ощеКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки