1 февруари 2023 г.


Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2023 г.

Днес, 01.02.2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2023 г. по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за освобождаване на председателя на Сметната палата, прието от Народното събрание на 20.01.2023 г., обнародвано в бр. № 8/2023 г. на Държавен вестник.

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки