12 ноември 2018 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. за избор на председател на Конституционния съд

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. (сряда) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

             1. Приемане на правила за избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 5а от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. – ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г.). 

     

           2. Провеждане на избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България.

 

 

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки