15 януари 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 22 януари 2019 г. от 10.00 ч.

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 януари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.        Обсъждане на изменения и допълнения в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. - ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм., бр. 16 от 26.02.2016 г.).

 

 

 

2.       Конституционно дело №17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Георги Ангелов

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки