7 февруари 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 февруари 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 февруари (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 1/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на същия закон.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

           Докладчик: Анастас Анастасов                                  Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки