3 април 2019 г.


Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2019 година

Днес, 3 април 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2019 г.  по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд, гражданско отделение за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.


Докладчик по делото е Константин Пенчев.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки