3 май 2019 г.


Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2019 г.

Днес, 3 май 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г.)

Докладчик по делото е съдия Филип ДимитровКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки