21 май 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (oбн. – ДВ., бр. 19 от 5.03.2014г.; посл. изм. – ДВ., бр. 34 от 23.04.2019г.).

 

 

                                             Делото е за обсъждане по допустимост.

                                             Докладчик: Филип Димитров                                                                    

 

                                        

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки