28 май 2019 г.


Kонституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 6/2019 г.

Днес, 28 май 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г.).

Определението е прието единодушно.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки