11 юли 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юли 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юли (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 5 Март 2014 г.; посл. изм. ДВ, бр. 34 от 23 Април 2019 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки