14 октомври 2019 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 17 октомври 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“ от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.

 

Делото е за обсъждане по същество.        

 

Докладчик: Георги Ангелов

 

 

 

2.         Конституционно дело № 3/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 14 ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр. 18 от 25 февруари 2005г., последно изменение и допълнение ДВ. бр. 77 от 18 септември 2018 г.)     

 

         Делото е за обсъждане по същество.

 

         Докладчик: Гроздан Илиев

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки