6 февруари 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 11 февруари 2020 г. от 10.00 ч.

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 11 февруари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.         Конституционно дело № 14/2019 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов

 

 

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки