12 февруари 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 февруари 2020 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 февруари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 5/2019 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България и присъединеното към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 12/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдиите Константин Пенчев и Борис Велчев.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки