14 май 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май  (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 5/2020 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.

 

 

 

 

 

2. Конституционно дело № 6/2020 г. по искане на 63 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 42, чл. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр.77 от 17.09.1991г., в сила от 17.09.1991 г., последно изм., бр.79 от 8.10.2019г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки