4 март 2020 г.


Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2020 г.

 

Днес, 4.03.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ от Закона за устройство на територията и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки