4 март 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 10 март 2020 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 10 март (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки