13 октомври 2020 г.


Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2020 г.

  Днес, 13 октомври 2020 г., Конституционният съд образува к.д. № 12/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на приетото на 2.10.2020 г. Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 86/6.10.2020 г.) като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Анастас АнастасовКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки