ДетайлиДело № 8/ 2016 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Кети Маркова
Подател на искането - президента на Република България


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на Решение за произвеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.).

Становища на заинтересовани страни:
Висш адвокадски съвет
Министър на външните работи
Министър на вътрешните работи
Сдружение Болкан Асист и Фондация Институт за пряка демокрация
Съюз на юристите в България
Инициативен комитет Гласувай без граници
Инициативен комитет за произвеждане на национален референдум
Институт за модерна политика
Министър на правосъдието
Министър на регионалното развитие и благоустройството
омбудсман на Република България
Институт за развитие на публичната среда
Институт за социална интеграция
Национална младежка мрежа
Федерация на независимите студентски дружества
Фондация Български адвокати за правата на човека
Номер на решение -9Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки