ДетайлиДело № 5/ 2018 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането - Главен прокурор на Република България


Предмет на искането - Искане на главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност /обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г./.


Определение за допустимост - 3.7.2018 г.
Определение по допустимост.

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки