ДетайлиДело № 17/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Георги Ангелов
Подател на искането - 66 народни представители


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).


Определение за допустимост - 22.1.2019 г.
определение по допустимост

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки