ДетайлиДело № 3/ 2019 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Гроздан Илиев
Подател на искането - Омбудсманът на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ бр. 77 от 18 септември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г.).

Становища на заинтересовани страни:
Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - "Подкрепа"
Съюз на В и К операторите в Република България
Сдружение "Българска национална асоциация Активни потребители"
Българска асоциация по водите
Национален браншови синдикат Водоснабтител - КНСБ
Комисия за защита на потребителите
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Висш адвокатски съвет
Българска търговско-промишлена палатаОсобени мнения и становища към определение
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки