ДетайлиДело № 6/ 2019 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Филип Димитров
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г.)
Номер на решение -6Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки