ДетайлиДело № 14/ 2019 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Анастас Анастасов
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки