Детайли



Дело № 2/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - Искане за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ от Закона за устройство на територията и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията.







Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки