ДетайлиДело № 4/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - 63 народни представители


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 4 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения и на свързания с тях § 51 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Становища на заинтересовани страни:
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Министъра на правосъдието
Съюз на юристите в България
Министъра на вътрешните работи
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за защита на личните данни
Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Български хелзинкски комитет
Министъра на здравеопазването
проф. Дарина Зиновиева
Министерски съвет
Висш адвокатски съвет
проф. Нели Огнянова
Българска асоциация за Европейско правоКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки