ДетайлиДело № 7/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Павлина Панова
Подател на искането - Президента на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.)Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки