ДетайлиДело № 11/ 2020 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Георги Ангелов
Подател на искането - Омбудсмана на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движение по пътищата (обн. - ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 60 от 07.07.2020 г.).
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки