ДетайлиДело № 4/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Павлина Панова
Подател на искането - президента на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2, чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт.

Становища на заинтересовани страни:
Проф. д-р Пенчо Пенев
Министър на правосъдието
Фондация "Антикорупционен фонд"
Доц. д-р Атанас Славов
Проф. д.ю.н. Васил Мръчков
Висш адвокатски съвет
Сдружение Български хелзинкски комитет
Д-р Ивайло Цонков
Асоциация на прокурорите в България
Министерски съвет
Фондация Български адвокати за правата на човека
Висш съдебен съвет
Върховен касационен съд
Институт за модерна политика
Проф. д-р Снежана Начева
Камара на следователите в България
Главен прокурорКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки