ДетайлиДело № 11/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Надежда Джелепова
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки