ДетайлиДело № 18/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за законност" във връзка с чл. 127 от Конституцията на Република България по следния въпрос: „Систематичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 във връзка с чл. 127 от Конституцията на Република България допуска ли главният прокурор, осъществявайки надзор за законност върху дейността на прокурорите да им възлага извършването на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива?", както и за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия" и „и ревизии" и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение" от Закона за съдебната власт като противоречаща на чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България.

Становища на заинтересовани страни:
Камарата на следователите в България
Андрей Янкулов
Доц. д-р Николета Кузманова
Асоциация "ФОРУМ"
Висшият адвокатски съвет
Доцент д-р Деяна Марчева
Проф. д.ю.н. Васил Мръчков
Съюзът на съдиите в България
Съюзът на юристите в България
Главният прокурор на Република България
Фондация "Български адвокати за правата на човека"
Върховният касационен съд
Върховният административен съд
Проф. д-р Момяна ГуневаОсобени мнения и становища към определение
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки