ДетайлиДело № 20/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Атанас Семов
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - Искане за за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните" от Закона за висшето образование.
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки