ДетайлиДело № 21/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - тричленен състав на Върховния административен съд


Предмет на искането - произнасяне по въпроса: налице ли е несъответствие на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност с разпоредбите на чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 5, чл. 19, чл. 31 ал. 3 и ал. 4, чл. 48, ал. 1, чл. 57 ал. 2 от Конституцията на Република България.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки