ДетайлиДело № 2/ 2023 г.
Статус -


Докладчик - Соня Янкуловa
Подател на искането - Министерски съвет


Предмет на искането - Даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „ Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статут на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки