23.02.2017 г.
Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 11/2016 г.

22.02.2017 г.
Насроченото за 28 февруари (вторник) 2017 г. заседание по к.д. № 10/2016 г. се отлага.

07.02.2017 г.
Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 13/2016 г.