23.03.2017 г.
Конституционният съд ще проведе заседание на 6 април

16.03.2017 г.
Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 16/2016 г.

07.03.2017 г.
Конституционният съд ще проведе заседание на 16 март