Електронни справки

Актуални новини

Съобщения по дела

 
     

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 март

Mar 07 2017

Конституционният съд ще проведе заседание на  16 март (четвъртък) 2017 г. от 10.00 часа при следния дневен ред:


Конституционно дело №  16/2016 г. по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерството вътрешните работи (обн.,  ДВ, бр.  53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп.  ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.)


Делото е за обсъждане.


Докладчик:  Борис Велчев