Номер на акт Вид на акт Година Съдия


Номер на Дело Година Съдия Номер на Акт Дата на Акт
6 2016 Стефка Стоева 1 31.01.2017
11 2016 3 23.02.2017
13 2016 2 07.02.2017
16 2016 4 16.03.2017