Съдебна практика и справки по дела

Актуални новини

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Пощенски адрес:

1594 София, бул. Дондуков № 1

 


View Larger Map

 

Канцелария
          Весела Аргирова
          E-mail: v.argirova@constcourt.bg
          тел.: (+359 2) 987 50 08

          факс: (+ 359 2) 987 19 86

Секретариат

          E-mail: secretariat@constcourt.bg
          Web site: http://www.constcourt.bg

 

Борис Велчев - председател тел.: (+359 2) 940 23 23
Цанка Цанкова - съдия тел.: (+359 2) 940 23 25
Стефка Стоева - съдия тел.: (+359 2) 940 23 28
Румен Ненков - съдия тел.: (+359 2) 940 23 26
Кети Маркова - съдия тел.: (+359 2) 940 23 38
Георги Ангелов - съдия тел.: (+359 2) 940 23 22
Анастас Анастасов - съдия тел.: (+359 2) 940 23 31
Гроздан Илиев- съдия тел.: (+359 2) 940 23 11
Мариана Финкова - съдия тел.: (+359 2) 940 23 35
Константин Пенчев - съдия тел.: (+359 2) 940 23 29
Филип Димитров- съдия тел.: (+359 2) 940 23 37
Таня Райковска - съдия тел.: (+359 2) 940 23 34

Енита Еникова –
главен секретар
тел.: (+359 2) 940 23 40
E-mail: enita.enikova@constcourt.bg

Международни връзки

тел.: (+359 2) 940 23 40
E-mail: enita.enikova@constcourt.bg

тел.: (+359 2) 940 23 04

E-mail: g.vihrogonova@constcourt.bg          

тел.: (+359 2) 940 23 05