2 June 2022


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Турция в Конституционния съд на Република България 2-5 юни 2022 г.

От 2 до 5 юни 2022 г. по покана на Конституционния съд на Република България на официално посещение в страната e делегация от Конституционния съд на Република Турция, ръководена от председателя г-н Зюхтю Арслан. Contacts | Site map | Links