15 March 2017


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

Обява
Протокол
Протокол за класиралият се кандидатContacts | Site map | Links