7 April 2017


Конституционния съд обявява подбор по документи за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

Обява
Протокол за допуснатите кандидати до събеседване
Протокол за класиралият се кандидатContacts | Site map | Links