12 November 2018


Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. за избор на председател на Конституционния съд

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. (сряда) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

             1. Приемане на правила за избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 5а от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. – ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г.). 

     

           2. Провеждане на избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България.

 

 

 

 

 Contacts | Site map | Links