9 January 2019


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за две щатни бройки „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

Обява
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
Формуляр за окончателни резултатиContacts | Site map | Links