6 March 2019


Конституционният съд на Република България обявява конкурс за една щатна бройка за длъжността „Правен експерт“ в дирекция „Специализирана администрация“

 

Обява
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
Протокол от проведен писмен изпитContacts | Site map | Links