11 July 2019


Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юли 2019 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юли (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 5 Март 2014 г.; посл. изм. ДВ, бр. 34 от 23 Април 2019 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров.

 Contacts | Site map | Links