DetailsCase № 14/ 1992 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Milena Zhabinska
Делото е образувано на 5/27/1992
Request Author - президента на републиката


Request Description - Тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Конституцията
Decision number -14
Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл.6, ал.2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл.6,ал.2 от Конституцията изчерпателно. Привилегии, основани на посочените в чл.6,ал.2 от Конституцията социални признаци са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред закона

Opinions of justice
Милчо КостовContacts | Site map | Links