DetailsCase № 27/ 1992 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Stanislav Dimitrov
Делото е образувано на 10/6/1992
Request Author - 54 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 89, ал. 3 от Конституцията
Opinions to the definition

Decision number -13
Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл.89,ал.3 от Конституцията на каквото и да е основание освен за извършено в този срок нарушение на Конституцията

Opinions of justice
Любен КорнезовContacts | Site map | Links