DetailsCase № 28/ 1992 year
Status - РЕШЕНО


Judge - Nikolay Pavlov
Делото е образувано на 10/14/1992
Request Author - 54 народни представители от 36-ото Народно събрание


Request Description - Тълкуване на чл. 77, ал. 2 от Конституцията
Decision number -19
Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени: 1/ Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател; 2/Действията на Народното събрание са валидни, щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл.76,ал.3 от Конституцията; 3/Изборът на нов председател на Народното събрание се извършва по общия ред, по който Народното събрание приема своите решенияContacts | Site map | Links